Cessna C-150 Robinson R44 Zlín Z-37 A

Letecká škola

Naše letecká škola vyučuje licence PPL, jež umožňuje létat pro svoji vlastní potřebu (ne však za úplatu), nebo vykonávat funkci velícího pilota kteréhokoliv letounu nasazeného na neobchodní lety.

Provádíme pilotní výcvik k získání kvalifikace „Soukromý pilot vrtulníku“ PPL(H). Výuka se skládá z teoretické a letové části.

Základní výcvik je určen k získání kvalifikace „Soukromý pilot vrtulníku“. Výuka probíhá v souladu s požadavky Úřadu pro civilní letectví a je zakončena teoretickou a praktickou zkouškou.

Podmínkou pro zařazení zájemce do výcviku je zdravotní prohlídka s kladným výsledkem absolvovaná v Ústavu leteckého zdravotnictví.

Teoretická výuka probíhá dle osnovy školy a zahrnuje v sobě např. aerodynamiku a mechaniku letu, konstrukce vrtulníků, navigaci, meteorologii atd.

Letecká část probíhá také dle přesně dané osnovy a je nutné v rámci výcviku nalétat minimálně 45 letových hodin a ve zkrácené osnově 39 hod. (pro držitele průkazu PPL(A)).

Se získanou kvalifikací soukromého pilota vrtulníků PPL(H) může pilot létat pouze pro svoji potřebu.

PPL (H) – soukromý pilot vrtulníku

Požadavky na žáka

 • věk minimálně 17 let,
 • platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy se vstupní lékařskou prohlídkou v Ústavu leteckého zdravotnictví
 • před zahájením samostatných letů platný průkaz radiotelefonisty (součást teoretické přípravy).

Teoretická výuka

Teorie v rozsahu 50 hodin probíhá formou přednášek a konzultací v učebně v sídle firmy GES-AIR, s.r.o. v Plzni a dále formou domácího samostudia. Osnova teoretické části obsahuje

 • letecký zákon,
 • všeobecné znalosti letadla,
 • plánování a provedení letu,
 • lidskou výkonnost a omezení,
 • meteorologii,
 • navigaci,
 • provozní postupy,
 • základy letu,
 • radikomunikace.

Praktická výuka

Praxe zahrunuje minimálně 45 letových hodin dle osnovy. Držitelé platného průkazu ULLa, PPL (A) nebo kluzáků si mohou započítat 10 % svého náletu ve funkci velícího pilota, nejvýše však 6 hodin, do celkového počtu letových hodin k získání PPL. Výcvik provádíme na vrtulníku typu Robinson R44.

Zkouška

Teoretická zkouška se skládá na Úřadu pro civilní letectví formou písemného testu. Z praktických dovednosti Vás přezkouší examinátor Úřadu pro civilní letectví.

Ceník – soukromý pilot vrtulníku

položka trvání cena
teoretická příprava 50 hodin 3 025,-
letové hodiny 45 hodin 380 142,-
celková cena   383 167,-
Ceny uvedeny v Kč včetně DPH 21 %. V ceně nejsou zahrnuty vedlejší poplatky
(letové hodiny navíc, lékařská prohlídka, radioprůkaz, přistávací poplatky).

PPL (A) – soukromý pilot letounu

Požadavky na žáka

 • věk minimálně 17 let,
 • platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy se vstupní lékařskou prohlídkou v Ústavu leteckého zdravotnictví
 • před zahájením samostatných letů platný průkaz radiotelefonisty (součást teoretické přípravy).

Teoretická výuka

Teorie v rozsahu 50 hodin probíhá formou přednášek a konzultací v učebně v sídle firmy GES-AIR, s.r.o. v Plzni a dále formou domácího samostudia. Osnova teoretické části obsahuje

 • letecký zákon,
 • všeobecné znalosti letadla,
 • plánování a provedení letu,
 • lidskou výkonnost a omezení,
 • meteorologii,
 • navigaci,
 • provozní postupy,
 • základy letu,
 • radikomunikace.

Praktická výuka

Praxe zahrunuje minimálně 45 letových hodin dle osnovy. Držitelé platného průkazu ULLa, PPL (H) nebo kluzáků si mohou započítat 10 % svého náletu ve funkci velícího pilota, nejvýše však 10 hodin, do celkového počtu letových hodin k získání PPL. Výcvik provádíme na letadlech typu Cessna C150 a Cessna C172.

Zkouška

Teoretická zkouška se skládá na Úřadu pro civilní letectví formou testu. Z praktických dovednosti Vás přezkouší examinátor Úřadu pro civilní letectví.

Ceník – soukromý pilot letounu

položka trvání cena
teoretická příprava 50 hodin 3 025,-
letové hodiny 45 hodin 115 958,-
celková cena   118 983,-
Ceny uvedeny v Kč včetně DPH 21 %. V ceně nejsou zahrnuty vedlejší poplatky
(letové hodiny navíc, lékařská prohlídka, radioprůkaz, přistávací poplatky).
GES-AIR s.r.o. - letecká škola, vyhlídkové lety
UŽITEČNÉ ODKAZY

Úřad pro civilní letectví ČR
Řízení letového provozu ČR
Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Letiště Plasy
Aeroweb – server pro piloty

© 2007–2016 GES-AIR, s.r.o.  |     |   toplist