Cessna C-150 Zlín Z-37 A

Letecké práce

Vyberte si z obsáhlé nabídky námi zajišťovaných leteckých prací. Nenaleznete-li zde přesně to, co byste potřebovali, neváhejte nás kontaktovat za účelem individuální domluvy. Rádi Vám vyjdeme vstříc.

Letecké práce v lesním hospodářství
a ochraně životního prostředí

V lesnictví se využívají vrtulníky například pro odhalování začínajicích ohnisek kůrovcové kalamity. Nízkým a pomalým přeletem nad lesním porostem je odhalen třeba jen jediný napadený strom, což při použití letadla není kvůli jeho vysoké rychlosti možné.

Letecké práce v zemědělství

Provádíme leteckou aplikaci pevných i kapalných látek. Z pevných látek je třeba zdůraznit dusíkatá, vápenatá, fosforečná hnojiva a jejich kombinace. Mezi kapalné látky patří zejména dusíkatá hnojiva, insekticidy, fungicidy a herbicidy.

Pomáháne také lidem po povodních leteckým postřikem proti dotěrným komárům.

Spolehlivé jarní přihnojení, když jsou pole ještě rozmočená po jarním tání a hrozí zapadnutí traktoru, poničení polí a podrostu. Po letecké aplikaci nejsou vidět typické hluboké vyjeté koleje po traktoru. Při letním přihnojování (zvyšovaní kvality) není třeba vjíždět do již vzrostlého obilí.

Pomoci vrtulníku nabízíme službu vyhledávání zaběhlého dobytka a koní.

Kontrolní, měřicí, pozorovací a hlídkové lety

Na tyto letecké práce se mohou používat a používají i malá letadla, ale prim zde hrají především vrtulníky. Z vrtulníku je mnohem lepší výhled než z letounu, rychlost průletu nad sledovanou oblastí lze přizpůsobit dle potřeby až do „zavisení“ nad konkrétním místem. Z těchto důvodů jsou vrtulníky zcela bezkonkurenční.

Jsou využívány při činnostech, jako je např.

  • fotografování nebo filmování,
  • kontrola různých technologických zažízení,
  • rekognoskace terénu po povodních, orkánech a jiných živelných katastrofách,
  • kontrola kvality lesních porostů (počínající kůrovcová kalamita) apod.

Hašení požárů

Preventivní hlídková činnost pomocí vrtulníků a malých letadel.

V případě požáru jsme schopni zajistit hašení. V součinosti s hasičskými jednotkami zasáhneme účinně zejména v lesích a špatně přístupných oblastech. Pro koordinaci zásahu na větším území nabízíme hlídkový vrtulník, který se zde může pohybovat nebo viset až 3 hodiny bez doplňování paliva. Velitel zásahu tak získá potřebný nadled nad situací.

Provádění leteckého snímkování

Zajistíme lety za účelem pořízení leteckých fotografií či leteckých filmových záběrů. Díky odmontovatelným dveřím, klidnému letu a výborné manévrova-telnosti helikoptéry je zajištěna vysoká kvalita pořízeného materiálu.

Létající reklama

Vlekání reklamních transparentů za letounem je účinná reklama pro podporu nejrůznějších akcí, veletrhů či reklamních kampaní.

Ceny leteckých prací

na vyžádání (zobrazit kontakty)

GES-AIR s.r.o. - letecká škola, vyhlídkové lety
UŽITEČNÉ ODKAZY

Úřad pro civilní letectví ČR
Řízení letového provozu ČR
Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Letiště Plasy
Aeroweb – server pro piloty

© 2007–2020 GES-AIR, s.r.o.  |   webmaster@ges.cz   |